Staże naukowo-badawcze

W ramach projektu przewidziano 20 staży naukowo – badawczych w zagranicznych jednostkach zrzeszonych w sieci partnerstwa. Staże przewidziane są dla doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (obligatoryjnie) oraz dla młodych doktorów i doktorantów spoza IŚSD Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rekrutacja osób chętnych do odbycia staży naukowo – badawczych realizowana jest w trybie ciągłym aż do wyczerpania puli miejsc. Po wpłynięciu do Biura Projektu wymaganych dokumentów dokonywana jest ich ocena, a decyzja Komisji Oceniającej przekazywana jest osobom zainteresowanym.

Poniżej znajda Państwo dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o sfinansowanie stażu: